MissieDe doelstelling van Nekbakht Foundation

De voornaamste doelstelling van de stichting is om genoemde serie “Complete Works of Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan” te voltooien, ten einde daarmee zowel Soefi’s uit de Inayati-Soefiorganisaties alsmede geïnteresseerde wetenschappers, wetenschappelijke bibliotheken en wetenschappelijke instituten in staat te stellen kennis te nemen van het Universeel Soefisme.

Nevendoelstelling van de stichting is het promoten van (her)uitgaven van voor de kennis van het Universeel Soefisme van belang zijnde werken van tijdgenoten van Hazrat Inayat Khan.